Conferences – presentations:

  1. Sokoła-Szewioła V., Siejka Z : Validation of the accuracy of a geodetic automated measurement system based on the GNSS platform for the purposes of continuous monitoring of surface movements in post-mining areas. 21st International Scientific and Technical Conference Innovative and Environmentally Friendly Industrial Techniques and Technologies, 23-24 March 2021, Gliwice, Poland, https://komag.eu/aktualnosci/2531-21-miedzynarodowa-konferencja-naukowo-techniczna-innowacyjne-techniki-i-technologie-przemyslowe-przyjazne-dla-srodowiska, https://www.youtube.com/watch?v=bI12QDKz4-Q , (4:02:28)
  2. Paloma Primo Doncel, Goerke-Mallet P., Möllerherm, S., Rudolph, T.: PostMinQuake: Potential Learnings of Induced Seismicity During Post-mining in European Coal Regions for the German Oil and Gas Industry. GMK/ÖGEW Spring Conference “Shaping the Energy Transition with Upstream and Storage Technologies”, Poster session, 21 April 2021, https://dgmk.de/en/veranstaltungsprogramme/programme-of-the-dgmk-oegewald-spring-meeting-2021-2/
  3. Paloma Primo Doncel, Goerke-Mallet P., Möllerherm S., Rudolph T.: PostMinQuake: Potential Learnings of induced seismicity during post-mining in European coal regions.: Geokarlsruhe 2021 Conference, for session Post-mining: Opportunities and challenges, 23 September 2021
  4. Palarski J., Sokoła-Szewioła V.: Methods for minimizing hazards during and after the closure of underground coal mines. SOMP Annual General Meeting 2021, 19-25 September, 2021, , Medellin – Colombia, https://miningprofs.org/Media/Default/Page/2021_SOMP_COLOMBIA-Final.pdf
  5. Sokoła-Szewioła V., Poniewiera M.: Baza danych referencyjnych do oceny zagrożenia sejsmicznego i ruchów powierzchni na terenach pogórniczych (Reference database for seismic hazard and surface movement assessment in post-mining areas). XVI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych (XVI Days of Mining Surveying and Protection of Mining Areas), 7-9 2021 October, Chęciny , Poland, http://www.16dmg2021.agh.edu.pl/download/XVI_Dni_Komunikat_3.pdf
  6. Chodacki J., Frolik A., Kotyrba A., Mutke G.: Monitoring of post-mining areas in the PostMinQuake project at the Kazimierz-Juliusz test site. 28th International Science and Technology Conference, Natural Mining Hazards 2021, 8-10 November 2021
  7. Sopata P., Sokoła-Szewioła V.: Związki jakościowe aktywności sejsmicznej z przemieszczeniami pionowymi terenu po zamknięciu kopalni z wykorzystaniem technologii DInSAR (Qualitative relationships of seismic activity with vertical ground displacement after mine closure using DInSAR technology). 28th International Science and Technology Conference, Natural Mining Hazards 2021, 8-10 November 2021
  8. Sokoła-Szewioła V., Siejka Z., Pomykoł M.: Badania ruchów powierzchni terenu w rejonie podatnym sejsmicznie w po zamknięciu kopalni – studium przypadku (Investigations of land surface movements in a seismically vulnerable area after mine closure – a case study). 28th International Science and Technology Conference, Natural Mining Hazards 2021, 8-10 November  2021,
  9. Konicek P., Jirankova E., Kajzar V., Schreiber J., Malucha P., Schuchova K.: Seismic activity and flooding of hard coal mines in the Ostrava-Karvina Coalfield. 28th International Science and Technology Conference, Natural Mining Hazards 2021, 8-10 November 2021
  10. Namjesnik D., Kinscher J.: Impact of post mining on public safety – Gardanne abandoned coalmine (France). The Fifth International Symposium on Mine Safety Science and Engineering (ISMSSE2021) ISMSSE 2021, 21-25 November 2021, 2021 https://file.aconf.org/conf/hk/2019/08/173525/files/ISMSSE2021%20Symposium%20Programme_22and23.pdf
  11. Siejka Z., Sokoła-Szewioła V.: Detection of Measurement Errors in the Time Series of the Coordinates of Surface Movement Monitoring Points with the Use of Satellite Navigation Systems (11599). XXVII FIG (International Federation of Surveyors) Congress 11–15 September 2022, Warsaw Poland, https://www.fig.net/fig2022/technical_program.htm,
   https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2022/ppt/ts05c/TS05C_siejka_sokola-szewiola_11599_ppt.pdf
  12. Sokoła-Szewioła V., Siejka Z.: Monitoring of land surface movements in a seismically active post-mining area during mine closure – A case study. 32nd SOMP Annual Meeting and Conference 2022, 8-14 September 2022, Windhoek, Namibia, https://www.saimm.co.za/media/com_eventbooking/SOMP%20Final%20Programme-27082022.pdf
  13. Sokoła-Szewioła V., Siejka Z.: Badanie zmian przemieszczeń pionowych powierzchni terenu w warunkach występowania pogórniczych zjawisk sejsmicznych (Studies of changes in vertical displacements of the ground surface in the conditions of occurrence of post-mining seismic phenomena. Polski Kongres Górniczy (Polish Mining Congress) 6- 7 September 2022. Katowice, Poland,  http://pkg.edu.pl/wp-content/uploads/2022/03/program-kongresu-3.pdf
  14. Sokoła-Szewioła V., Siejka Z.: Monitoring GNSS przemieszczeń punktów kontrolnych na terenie zamkniętej kopalni Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu (GNSS monitoring of the displacement of control points in the area of the closed Kazimierz-Juliusz mine in Sosnowiec). Conference, Systemy odniesień przestrzennych — podstawy geodynamiczne, aktualne realizacje oraz kierunki rozwoju (Spatial reference systems – geodynamic basis, current realizations and directions of development), 8–10 June 2022, Grybów
  15. Sokoła-Szewioła V., Mierzejowska A.: Baza danych referencyjnych do oceny sejsmiczności indukowanej i ruchów górotworu w okresie zamykania kopalń – studium przypadku (Reference database for evaluating induced seismicity and rock mass movements during mine closures – a case study). VII Scientific and Technical Conference. 6-9 June 2022, Rybnik, https://www.polsl.pl/cku/wp-content/uploads/sites/544/2022/10/PROGRAM-2022-8.pdf
  16. Sokoła- Szewioła V., Siejka Z., Poniewiera M, Pomykoł M., Mierzejowska A.: Badania sejsmiczności indukowanej i ruchów górotworu na terenach pogórniczych – projekt PostMinQuake (Studies of induced seismicity and rock mass movements in post-mining areas – PostMinQuake project). II Konferencja Naukowo-Techniczna: „Mapy numeryczne w górnictwie” (IInd Scientific and Technical Conference : „Numerical maps in mining”). 22-23 September 2022, Żywiec
  17. Niemz P., Namjesnik D., Cesca S., Kinscher J., Contrucci I.,  Aochi H., Dominique P.: Mapping active faulting in post-mining induced seismicity by network-based waveform similarity analyses and moment tensor inversions. Seismological Society of America Annual Meeting (SSA 2022), Bellevue, Washington, USA, (Conference Poster), 19 – 23 April 2022, https://meetings.seismosoc.org/wp-content/uploads/2022/07/SSA_2022AM-Program-final.pdf
  18. Namjesnik D., Niemz P., Kinscher J.,  Cesca S., Contrucci I., Dominique P., Aochi H.: Clustering and event similarity based fault characterization of post mining induced seismicity of Gardanne mine, France. EGU General Assembly 2022, 23–27 May 2022, Vienne, Austria, pp.EGU22 7757,  https://meetingorganizer.copernicus.org/egu22/sessionprogramme 
  19. Sokoła-Szewioła V., Siejka Z.: Obserwacje GNSS w badaniu deformacji powierzchni obszarów pogórniczych na terenie zatapianej kopalni „Kazimierz-Juliusz” w Sosnowcu (GNSS observations in the study of surface deformation of post-mining areas in the area of the flooded mine “Kazimierz-Juliusz” in Sosnowiec). Scientific Seminar. The Space Research Centre of the Polish Academy of Sciences, 24 March 2023, Warsaw, Poland.
  20. Sokoła-Szewioła V., Siejka Z., Pomykoł M., Poniewiera M., P., Jarczyk P.: Przemieszczenia pionowe powierzchni w rejonie zatapianej kopalni węgla kamiennego w warunkach występowania sejsmiczności pogórniczej (Vertical displacements of the surface in the area of a flooded coal mine under conditions of post-mining seismicity): 8th International Scientific and Technical Conference: Energy, Environment, Intelligent Use of Minerals- Management and Sustainable Development. Silesian University of Technology, 22-24 May 2023, Rybnik . https://www.polsl.pl/cku/wp-content/uploads/sites/544/2023/06/PROGRAM-2023_broszura-1_compressed.pdf
  21. Moellerherm S.: Monitoring of induced seismic events in German hard coal postmining areas. 9th Methane Mondays’ meeting of the UNECE Expert Group on CMM and Just Transition, 5 June  https://unece.org/sustainable-energy/events/methane-mondays-9th-meeting
  22. Primo Doncel P., Möllerherm S, Rudolph T., Goerke-Mallet P.: PostMinQuake: Diagnosis Of Post-Mining Induced Seismicity In Former European Hard Coal Basins. IMWA 2022 Conference. 07 November 2022.
  23. Primo Doncel P.: PostMinQuake Seismizität in abgeschlossenen deutschen Steinkohlebergwerken während des Grubenwasseranstiegs. “Nachbergbauzeit 2023”, 30 March 2023, Bochum, Germany, https://fzn.thga.de/nachbergbauzeit2023/
  24. Primo Doncel P., Rudolph T, Möllerherm S.: PostMinQuake: analysis of post-mining induced micro-seismicity in former European hard coal regions. Session ERE1.12- “EGU 2023”. 23- 28 April 2023, Vienna, Austria,  https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU23/session/46461
  25. Primo Doncel P., Rudolph T. Möllerherm S: PostMinQuake: Analysis of Post-Mining Seismic Activity in Hard Coal Mines in Germany Related to Groundwater Level. Session Risk Assessment of Geohazards: Multidisciplinary Novel Approaches and Technologies “EAGE 2023”, 5-8 June 2023,Poster, Vienna, Austria, https://eageannual.org/wp-content/uploads/sites/11/2023/05/EAGE-Annual-2023-Technical-Programme.pdf
  26. Contrucci I., Klein E., AlHeib M.: Threats in flooded areas of coal mines in Europe. Workshop on Post-Mining Seismicity, 24 August 2023, Katowice, Poland, https://postminquake.eu/wp-content/uploads/001.pdf
  27. Smoliński A., Chmiela A., Gajdzik M.: Threats in flooded areas of coal mines in Poland Workshop on Post-Mining Seismicity, 24 August 2023, Katowice, Poland, https://postminquake.eu/wp-content/uploads/02.pdf
  28. Kotyrba A.: Short overview of the project. Workshop on Post-Mining Seismicity, 24 August 2023, Katowice, Poland, https://postminquake.eu/wp-content/uploads/3.pdf
  29. Konicek P.: Geological and mining conditions of tested mines. Workshop on Post-Mining Seismicity, 24 August 2023, Katowice, Poland, https://postminquake.eu/wp-content/uploads/4.pdf
  30. Maury J.: Modelling and simulation of stress in the submerged mine. Workshop on Post-Mining Seismicity, 24 August 2023, Katowice, Poland, https://postminquake.eu/wp-content/uploads/5.pdf
  31. Cesca S.: Seismicity monitoring. Workshop on Post-Mining Seismicity, 24 August 2023, Katowice, Poland, https://postminquake.eu/wp-content/uploads/6.pdf
  32. Moellerherm S.: Groundwater monitoring. Workshop on Post-Mining Seismicity, 24 August 2023, Katowice, Poland, https://postminquake.eu/wp-content/uploads/7.pdf
  33. Marcello de Michele: Surface deformation monitoring (InSAR). Workshop on Post-Mining Seismicity, 24 August 2023, Katowice, Poland, https://postminquake.eu/wp-content/uploads/8a.pdf
  34. Sokoła-Szewioła V., Siejka Z.: Surface deformation monitoring (GNSS). Workshop on Post-Mining Seismicity, 24 August 2023, Katowice, Poland, https://postminquake.eu/wp-content/uploads/8-b.pdf
  35. Kortas Ł., Kotyrba A.: Monitoring of deformations inside the rock mass. Workshop on Post-Mining Seismicity, 24 August 2023, Katowice, Poland, https://postminquake.eu/wp-content/uploads/9.pdf
  36. Mutke G., Vieille J.: Seismic hazard and risk assessment – MSIIS-22 scale. Workshop on Post-Mining Seismicity, 24 August 2023, Katowice, Poland, https://postminquake.eu/wp-content/uploads/10.pdf
  37. Sokoła-Szewioła V.: Guidelines for the assessment and monitoring of surface hazards in flooded coal mines. Workshop on Post-Mining Seismicity, 24 August 2023, Katowice, Poland, https://postminquake.eu/wp-content/uploads/11.pdf
  38. Sokoła-Szewioła V., Siejka Z. , Pomykoł M: Study of surface deformations in the area of post-mining seismicity (case study, Upper Silesian Coal Basin, Poland, Scientific Workshop on Mining & Post-Mining Seismicity -EPOS-Sweden, 20-22 September 2023, Sweden, Lulea, https://www.ltu.se/cms_fs/1.227886!/file/Programme-Worskhop-v4_draft.pdf
  39. Contrucci I, Kinscher J., Cesca S.,  Niemez P. and Dominique P.: Case study of the post-mining seismicity of the former coal basin of Gardanne (France). Scientific Workshop on Mining & Post-Mining Seismicity -EPOS-Sweden, 20-22 September 2023, Sweden, Lulea, https://www.ltu.se/cms_fs/1.227886!/file/Programme-Worskhop-v4_draft.pdf
  40. Kotyrba A., Mutke G.: Post-mining seismicity during flooding of coal Kazimierz-Juliusz mine-Poland. Scientific Workshop on Mining & Post-Mining Seismicity -EPOS-Sweden, 20-22 September 2023, Sweden, Lulea, https://www.ltu.se/cms_fs/1.227886!/file/Programme-Worskhop-v4_draft.pdf
  41. Kajzar V., Jirankova E.: Initial experience with the newly created system for monitoring the dynamics of surface changes during the transition to the post-mining phase 20/09/2023, Scientific Workshop on Mining & Post-Mining Seismicity -EPOS-Sweden, 20-22 September, 2023, Sweden, Lulea, https://www.ltu.se/cms_fs/1.227886!/file/Programme-Worskhop-v4_draft.pdf
  42. Sokoła-Szewioła V.: Ocena i monitorowanie zagrożenia sejsmicznego w zatapianych kopalniach węgla (Assessing and monitoring seismic risk in flooded coal mines). Scientific and Technical Conference “Numerical maps in mining”. Silesian University of Technology,. 28 September 2023, Żywiec, Poland
  43. Kotyrba A., Mutke G.: Pogórnicza sejsmiczność w trakcie zatapiania Kopalni Kazimierz-Juliusz. Conference (Post-mining seismicity during the flooding of the Kazimierz-Juliusz Mine). GZN- Conference Mining Natural Hazards 2023, 14-16 November 2023, Wisła, Poland
  44. Jirankova E., Kajzar V., Konicek P.: First experience with the newly created monitoring system 9f dynamics of surface changes occurring during the transition into post-mining stage GZN- Conference Mining Natural Hazards 2023, 14-16 November, 2023, Wisła, Poland

 Publication:

  1. Sokoła-Szewioła V., Siejka Z. (2021): Validation of the accuracy of geodetic automated measurement system based on GNSS platform for continuous monitoring of surface movements in post-mining areas, Reports on Geodesy and Geoinformatics, Volume 112 (2021): Issue 1 (December 2021), 47 – 57; DOI: https://doi.org/10.2478/rgg-2021-0007 , https://www.sciendo.com/article/10.2478/rgg-2021-0007
  2. Caputa, A., Rudziński, Ł., Cesca, S. (2021): How to Assess the Moment Tensor In, version Resolution for Mining Induced Seismicity: A Case Study for the Rudna Mine, Poland. Front. Earth Sci., https://doi.org/10.3389/feart.2021.671207, https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2021.671207/full
  3. Cesca, S., Stich, D., Grigoli, F. et al. (2021) Seismicity at the Castor gas reservoir driven by pore pressure diffusion and asperities loading. Nat. Comm. 12, 4783 (2021). DOI: 10.1038/s41467-021-24949-1, https://www.nature.com/articles/s41467-021-24949-1
  4. López-Comino, J. Á., Cesca, S., Niemz, P., Dahm, T., & Zang, A. (2021): Rupture Directivity in 3D Inferred From Acoustic Emissions Events in a Mine-Scale Hydraulic Fracturing Experiment. Frontiers in Earth Science, 9, 392. DOI: 10.3389/feart.2021.670757, https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2021.670757/full
  5. Niemz, P., Dahm, T., Milkereit, C., Cesca, S., Petersen, G., & Zang, A. (2021): Insights into hydraulic fracture growth gained from a joint analysis of seismometer-derived tilt signals and acoustic emissions. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 126, e2021JB023057. DOI: 10.1029/2021JB023057, https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2021JB023057
  6. Dominique P., Aochi H., Morel J. (2022): Triggered seismicity in a former flooded coal mining basin (Gardanne area). Published on line on 4 April, 2022 in Mine Water and the Environment. https://doi.org/10.1007/s10230-022-00860-z , https://link.springer.com/article/10.1007/s10230-022-00860-z
  7. Jirankova E., Konicek P.(2022): Ground surface uplift during hardcoal longwall mining. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences [online]. 2022, 153 [cit. 2022-04-11], doi:10.1016/j.ijrmms.2022.105099. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1365160922000673
  8. Morel J., Raucoules D., Foumelis M. and Lemal S. (2022): InSAR assets in ground movements survey on abandoned coalfields. Issue E3S Web Conf. Volume 342, 2022 Journées Scientifiques AGAP Qualité 2022 Article Number 02003, Number of page(s) 12, Section Géophysique et environnement. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202234202003, Published online 18 March 2022 E3S Web of Conferences 342, 02003 (2022), https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2022/09/e3sconf_jsa2022_02003/e3sconf_jsa2022_02003.html
  9. Siejka Z., Sokoła-Szewioła V. (2022): Detection of Measurement Errors in the Time Series of the Coordinates of Surface Movement Monitoring Points with the Use of Satellite Navigation Systems. Conference proceedings- XXVII FIG Congress FIG Volunteering for the future – Geospatial excellence for a better living. Warsaw, Poland, 11–15 September 2022, Warsaw Poland https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2022/papers/ts05c/TS05C_siejka_sokola-szewiola_11599.pdf.
  10. Sokoła-Szewioła V., Siejka Z. (2022): Monitoring of land surface movements in a seismically active post-mining area during mine closure – A case study. Conference proceedings 32nd SOMP Annual Meeting and Conference 2022, 8-14 September Namibia. Published by The Southern African Institute of Mining and Metallurgy, ISBN: 978-1-928410-33-1, pp 167-176
  11. Konicek P., Jirankova E.,  Kajzar V., Schreiber J.,  Malucha P., Schuchova K. (2022): Seismic activity and flooding of hard coal mines in the Ostrava-Karvina Coalfield, Journal of Sustainable Mining (2022): Vol. 21 : Iss. 4 , Article 4. Available at: https://doi.org/10.46873/2300-3960.1363 , https://jsm.gig.eu/journal-of-sustainable-mining/vol21/iss4/4/
  12. Jirankova, E., Lazecky, M.(2022): Ground surface uplift during subsidence trough formation due to longwall mining in the shaft protection pillar of the CSM Mine. Bull Eng Geol Environ 81, 389 (2022). https://doi.org/10.1007/s10064-022-02896-5 , https://link.springer.com/article/10.1007/s10064-022-02896-5
  13. Sopata P., Sokoła-Szewioła V. (2022): Qualitative Relationship of Seismic Activity with Vertical Displacements of Terrain After Mine Closure with the Use of DinSAR Technology: Geoinformatica Polonica. ISSN 1642-2511 e-ISSN 2199-5923, Vol. 21 (2022), pp. 83-93 , DOI 10.4467/21995923GP.22.006.17084, https://www.ejournals.eu/GP/2022/Vol-21/art/22846
  14. NIEMZ P.,  NAMJESNIK D., CESCA S., KINSCHER J., CONTRUCCI I.,  AOCHI H., DOMINIQUE P., (2022): Mapping active faulting in post-mining induced seismicity by network-based waveform similarity analyses and moment tensor inversions. Seismological Research Letters, 93 (2B), pp.1115-1372, 2022, ⟨1785/0220220087⟩.
  15. NAMJESNIK D., KINSCHER J., CONTRUCCI I, KLEIN E., (2022): , Impact of past mining on public safety: seismicity in area of flooded abandoned coal Gardanne mine, France, International Journal of Coal Science & Technology, 2022, 9: art. 90 https://link.springer.com/article/10.1007/s40789-022-00558-1
  16. Primo Doncel P., Kotyrba, A., Cesca S., Sokola-Szewiola V., Konicek P., Kajzar V., Schreiber J., Contrucci I., Jirankova E., Dominique P.: PostMinQuake (2023): Seismicity of selected closed European hard coal mines during flooding, Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften – Journal of Applied and Regional Geology (ISSN 1860-1804, e-ISSN 1861-4094), 1/2023, DOI: 10.1127/zdgg/2023/0341, https://www.schweizerbart.de/papers/zdgg/detail/prepub/102523/PostMinQuake_Seismicity_of_selected_closed_European_hard_coal_mines_during_flooding
  17. Collective work edited by Sokoła-Szewioła Violetta, Kotyrba Andrzej, Alheib Marwan (2023): Methods on assessment and monitoring of seismic hazards in coal post-mining areas guidelines, 2023, Silesian University of Technology Publishing House, ISBN 978-83-7880-924-1, 117 pp, DOI: 10.34918/86577, https://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/publication/86577/edition/77017?language=en
  18. Contrucci, I., Namjesnik D., Niemz P., Primo P., Kotyrba A, Mutke G., Konicek P., Dominique P, Rudolph T., Möllerherm S., Kinscher J., Klein E, Cesca S.(2023): European feedback on post-mining seismicity,” Journal of Sustainable Mining: Vol. 22 : Iss. 3 , Article 3, https://jsm.gig.eu/journal-of-sustainable-mining/vol22/iss3/3/

 Other:

  1. Interview for Ibbenbürener Volkszeitung 19 March 2021: https://www2.ivz-aktuell.de/articles/110721/big-data-aus-dem-untergrund?take=30&skip=0&term=sabine%20plake
  2. Article from FZN in the Bergbau Nr.109 March 2021: https://fzn.thga.de/en/postminquake/
  3. Note at CMI news,  2022-05-04: https://gig.eu/en/news/4th-meeting-postminquake-project-partners
  4. Article in Serwis NETTG.pl Gospodarka i Ludzie, 2022-05-05: https://nettg.pl/gornictwo/186767/gig-czwarte-spotkanie-partnerow-projektu-postminquake
  5. Note at CMI news,  2022-05-04: https://gig.eu/en/news/new-mining-instrumental-seismicity-scale-msiis-22-updated-post-mining-seismicity
  6. Note at SRK news,  2023-08-28: https://srk.com.pl/media/aktualnosci/ZAKONCZENIE-PROJEKTU-BADAWCZEGO-POSTMINQUAKE/idn:410
  7. Note at CMI news, 2023-08-28: https://gig.eu/en/news/postminquake-workshop-post-mining-seismicity
  8. Article in the newspaper’s newsletter NETTG.pl Gospodarka i Ludzie, 2023-08-29: https://nettg.pl/gornictwo/198972/zakonczono-projekt-ktory-badal-wstrzasy-na-terenach-pogorniczych