Zapytaj nas o cenę

Jeśli potrzebujesz wycenę na produkt lub usługę prosimy o wypełnienie formularza.

Leave this field blank
+

Czy wiesz, że nasz zakład naukowo-badawczy wykonuje więcej usług które mogą mieć zastosowanie w samorządach i przedsiębiorstwach przemysłowych?

Akustyka

Środowisko domowe i zewnętrzne – hałas:

– badania obciążenia terenów, o znacznych rozmiarach, oddziaływaniem hałasu komunikacyjnego i/lub przemysłowego;
– wykonywanie komputerowych map akustycznych z zastosowaniem techniki GIS i GPS;
– wykonywanie OOS obiektów przemysłowych, tras komunikacyjnych, obiektów gospodarki komunalnej i innych w zakresie zagrożeń wibroakustycznych;
– opracowywanie prognoz wibroakustycznych dla inwestycji i obiektów modernizowanych w różnych fazach realizacji;
– badania w warunkach „in situ” skuteczności ekranowania na terenach chronionych ekranami akustycznymi oraz projektowanie ekranów akustycznych;
– badania stanu oddziaływania na ludzi przebywających w budynkach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej i innych hałasu pochodzącego ze źródeł zlokalizowanych w tych budynkach, jak i poza nimi.

Aktywność akustyczna maszyn:

badania poziomu mocy akustycznej maszyn i urządzeń technicznych metodą orientacyjną;
badania emisji hałasu maszyn w miejscu ich eksploatacji.

akustyka.gig.eu

Drgania

Budynki, budowle:

– badania stanu oddziaływania drgań mechanicznych, przenoszonych przez podłoże na konstrukcje budynków i budowli;
– diagnostyka stanu technicznego budynków i konstrukcji inżynierskich z wykorzystaniem metody oceny stanu technicznego pali fundamentowych oraz ocena stanu technicznego zabezpieczeń kotwi budowlanych wraz z identyfikacją nieciągłości struktury, uszkodzeń i błędów technologicznych z wykorzystaniem analiz modalnej i falkowej;
– badania stanu oddziaływania drgań mechanicznych, przenoszonych przez podłoże i konstrukcje budowlane na ludzi przebywających w budynkach;
– badania stanu oddziaływania drgań na konstrukcje wsporcze pod maszyny w basztowych, kopalnianych wieżach wyciągowych;

Badanie wpływu drgań mechanicznych na stan obiektów technicznych o masie do 120 kg z wykorzystaniem wzbudnika drgań:

– badania odporności obiektów technicznych na działanie drgań zgodnie z wymaganiami określonymi przez klienta;
– badanie częstotliwości rezonansowych obiektów technicznych;
– badania skuteczności układów wibroizolacyjnych foteli samochodowych, foteli operatorów maszyn transportowo-roboczych i innych;
– badania działania drgań mechanicznych na ludzi w ramach projektów badawczych.

drgania.gig.eu

Technika termowizyjna i technika podczerwieni

Badania termoizolacyjności ścian budynków, budowli i rurociągów ciepłowniczych.
Badania stanu termicznego zwałowisk odpadów przemysłowych, szczególnie górniczych oraz składowisk węgla.
Badania stanu termicznego maszyn, urządzeń technicznych, energetycznych oraz poziomego transportu górniczego.
Badania człowieka dla potrzeb diagnostyki medycznej.
Wczesne wykrywanie pożarów endogenicznych w podziemiach kopalń za pomocą pirometrów.

termowizja.gig.eu

Metrologia

Wzorcowanie przyrządów do pomiaru wielkości akustycznych.
Wzorcowanie przyrządów do pomiaru drgań mechanicznych.

metrologia.gig.eu

Stacja meteo

Prezentacja aktualnych warunków pogodowych ze stacji meteorologicznej usytuowanej na terenie GIG.

meteo.gig.eu

Kalibracja przetworników drgań

System do automatycznej kalibracji przetworników drgań.

kalibracja.gig.eu

Rozwój innowacyjnych produktów i technologii informatycznych

Zastosowanie technologii informatycznych i modelowania w górnictwie, geoinżynierii i inżynierii środowiska.
Opracowywanie systemów informatycznych (w tym systemów bazodanowych, przetwarzania informacji przestrzennej, oprogramowania naukowego, etc.).

pracowniait.gig.eu